Aljaska – Mrki medved na pouostrvu

Maj parnih godina
oktobar neparnih godina

Poluostrvo Aljaske, idealano okruženje i habitat za riblje vrste, stvara uslove u kojima mrki medvedi dostižu najveću brojnost i veličinu. Zone u kojima se love uključuju zemljišta iz sistema Nacionalnog rezervata i zemljišta pod programom korišćenja zemlje od strane starosedelaca. Na ovim teritorijama imamo izvanredan uspeh i ekskluzivno pravo ulaska, uključujući i privatnu pistu koja se koristi za dolazak lovaca iz Ankoridža u kamp. Medvedi odstreljeni u ovim lovištima su obično izmedju 8 ½ i 10 stopa, ali odstreljeni sui rekrdni medvedi. Od 2009 je na raspolaganju rustičan ali renoviran kamp, koji se greje po potrebi. Provizorni kampovi se podižu koristeći luksuzne šatore veličine 8×8 stopa sa ležajevima.

Cene

8 dana lova$26.500
12 dana lova$28.500

Cene Uključuju:

Usluge vodiča 1×1, transport u toku lova, prva priprema trofeja.

Cene Ne Uključuju:

Dozvole i tagove, let do sela i do kampa (oko $1.250 ili direktan čarter za kamp $1.700). Transport: Leti se za Ankoridž i noći. Let dalje je sledećeg jutra.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.