Meksiko – Sonora

Sezona varira

U pustinji Sonore, na severu Meksika, nalaze se lovna područja čuvena po vrstama divljači sa velikim trofejima, pustinjski Mula jelen, mali Kouesov belorepi jelen kao i najčuveniji trofej na svetu, pustinjska debeloroga divlja ovca.
Predeo lova na jelene je ravničarski sa tipičnom pustinjskom vegetacijom, dok se Pustinjska debeloroga divlja ovca lovi na niskim planinama koje se izdižu usred pustinje. Lovi se pretraživanjem terena uz pomoć vozila da bi se završno privlačenje do na domet puške izabranom grlu divljači izvršilo pešice. Pustinjska debeloroga divlja ovca, koja živi u niskim planinama usred pustinje, lovi se pešice penjući se i silazeći svakodnevno sa planine
Smeštaj lovaca je u hacijendama ili u malim hotelima u gradovima. U pitanju su privatna lovišta, od kojih su neka odlična za lov na autohtone vrste. Lovi se klasično pretraživanjem.
Smeštaj je u malim hotelima u blizini zone lova ili na farmama organizatora.

Cene

Lov Cene
10/8 dana lova uključujući Pustinjsku debelorogu divlju ovcu $50.000-65.000
8/6 dana lova uključujući Mula jelena $12.500
8/6 dana lova uključujući Kouesovog jelena $9.500
8/6 dana lova uključujući belorepog jelena $7.500
Odstrel pekarija $650

U Cene Je Uključeno:

Celokupan prevoz od/do Hermosilja/Sonore, puni pansion u baznom logoru tokom lova sve do odstrela ili ranjavanja divljači, pratnja mesnog lovočuvara, prva obrada trofeja.

U Cene Nije Uključeno:

Državne licence za odstrel pojedinih grla divljači: Mula i Kouesov belorepi jelen $375, divlje svinje i sitna divljač $225, vlasnička licenca za jelene od $1.375 do $1.525, dodatni dani lova posle odstrela ili ranjavanja divljači, puške i municija koje su vlasništvo lovišta, napojnice, piće i ostalo lične prirode.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.