Iran – Divlje svinje

 In Iran

Cele godine

U Iranu organizujemo lov na divlje svinje za grupe od 5 – 8 lovacai za manje grupe, od svega 4 lovca. Moguće je loviti noću, uz osvetljenje. U Iranu se divlje svinje smatraju štetočinama i, kao u većini zemalja muslimanske veroispovesti, ima veoma veliku koncentraciju divljih svinja. Najbolji period za ovaj lov je u mesecima izmedju oktobra i marta. Smeštaj je predvidjen u malim hotelima u blizini lovišta.

Cene

6/5 dana lova, grupe od 4 – 8 lovaca €3.100
6/5 dana lova, grupe of 4 lovca, u hajci €3.350

Odstrelne takse

Ženke, mladi i mužjaci do 15 cm €500
Veprovi izmedju 15 cm i 20 cm €830
Veprovi preko 20 cm, bez ograničenja €1.300

Cene Uključuju:

Opšta organizacija lova uključuje: referentni broj za vizu, dozvolu za uvoz oružja, susret na aerodromu u Teheranu pri dolasku i odlasku, lovna dozvola, taske za ulazak u lovišta, odstrelna taksa za odabranu vrstu, prvi tretman trofeja, smeštaj i pun pansion u toku lova, svi lokalni transporti putem, usluge profesionalnog vodiča.

Cene Ne Uključuju:

Medjunarodne i domaće letove, odstrelne takse, hotele pre i posle lova u Teheranu, dodatni dan lova €500, priprema i slanje trofeja €200, pratilac €275 dnevno, napojnice, pića i lične troškove.

NAPOMENA: Da bi se dobila iranska viza i dozvola za unos oružja potrebna je
sledeća dokumentacija:
– fotokopija pasoša
– ime jednog od roditelja
– 6 fotografija
– marka, tip, serijski broj i kalibar jednog oružja

Sve ove informacije treba dostaviti najkasnije 30 dana pre polaska u lov i istovremeno uplatiti avans od 100% cene koštanja odabranog lova.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search