Iran – Krupna divljač

 In Iran

23. oktobar – 5. mart

Gole planine Irana kriju izvanredno veliko faunističko blago. Teško je zamisliti da u Iranu postoje 4 podvrste muflona (čak 7 u skladu sa klasifikacijom S.C.I.), čuveni Persijski kozorog – najlepši kozorog na svetu sa trofejom koji prelazi 130 cm dužine, dve vrste gazela, veoma redak mesopotamski jelen lopatar, jelen Maral, medvedi, zatim vukovi koji kao i leopardi i gepardi, ne mogu da se love. Takođe ne treba da se zaboravi i veliki broj divljih svinja na koje je lov hajkom izuzetan doživljaj.
Dakle, u Iranu, zbog bogatstva staništa koje varira od ogromnih šuma oko Kaspijskog mora, preko planina koje dostižu 6.000 m (Elbrus), stepa i istinskih pustinja u centralnom delu, pa do niskih planina bez vegetacije u južnom delu zemlje, žive mnoge različite vrste divljači.
Sada smo u mogućnosti da Vam ponudimo lov u zemlji gde nije bilo moguće loviti celih 20 godina, zbog revolucije.
Smeštaj je obezbeđen u malim hotelima u blizini lovišta, a u nekim slučajevima u logorima unutar lovišta. Transferi i lov se organizuju pomoću terenskih vozila, konja i peške u zavisnosti od uslova i mesta gde se lovi.

Rates

5 dana lova, 1 Transkaspijan urijal uključen $35.000
5 dana lova, 1 Red sheep uključen $25.000
5 dana lova, 1 Afgan urijal uključen $39.000
5 dana lova, 1 Armenski muflon uključen $28.000
5 dana lova, 1 Esfahan muflon uključen $35.000
5 dana lova, 1 Kerman sheep uključen  $40.000
5 dana lova, 1 Širaz sheep uključen $30.000
5 dana lova, 1 Laristan sheep uključen $50.000
5 dana lova, 1 Persijski pustinjski ili Bezoar kozorog uključen $19.000
5 dana lova, 1 Gojtered ili Jabeer gazela uključena $8.500

U cene je uključeno:

Opšta organizacija lova uključuje: referentni broj za vizu, dozvolu za uvoz oružja, susret na aerodromu u Teheranu pri dolasku i odlasku, dve noći u hotelu u Teheranu, lovna dozvola, taske za ulazak u lovišta, odstrelna taksa za odabranu vrstu, prvi tretman trofeja, 5 dana lova, smeštaj i pun pansion u toku lova, svi lokalni transporti putem, usluge profesionalnog vodiča.

[/mk_icon_box]

U cene nije uključeno:

Medjunarodne i domaće avio karte,dodatni dani lova ($1.000 dnevno), turističke posete, slanje trofeja, pratilac ($350 dnevno), napojnice, piće i lični troškovi.

[/mk_icon_box]

NAPOMENA: Da bi se dobila iranska viza i dozvola za unos oružja potrebna je
sledeća dokumentacija:
– fotokopija pasoša
– ime jednog od roditelja
– 6 fotografija
– marka, tip, serijski broj i kalibar jednog oružja

Sve ove informacije treba dostaviti najkasnije 90 dana pre polaska u lov i istovremeno uplatiti avans od 100% cene koštanja odabranog lova.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search