Mongolija – Sibirski srndać

 In Mongolija

avgust – oktobar

Lov na sibirskog srndaća u Mongoliji organizujemo u severnom delu zemlje, duž granice sa Rusijom, na brdovitim terenima obraslim šumama i šumarcima koji se smenjuju sa proplancima i obradivim površinama. Usred lovnog područja izgradili smo novu lovačku kuću sa pet dvokrevetnih soba i internacionalnom kuhinjom. Srndaći se love dočekom ujutru i predveče, kao i pretraživanjem uz pomoć vozila. Tokom pet dana lova mogu se odstreliti dva-tri dobra trofeja. Lovište se nalazi na šest sati vožnje vozilom od Ulan Batora, tako da se može loviti već istog popodneva prvog dana dolaska u Mongoliju.
U istom području su brojni mali tetrebi i jarebice koji se mogu loviti tokom dana. Postoji i mogućnost susreta sa vukom.

Cene

7/5 dana lova sa uključujući 1 sibirskog srndaća $5.700
7/5 dana lova sa uključujući 1 marala $10.900

U Cene Je Uključeno:

Smeštaj sa punim pansionom u našoj lovačkoj kući, organizacija lova, domaći vodiči, vodič-prevodilac, prva obrada trofeja, pomoć na aerodromu, kompletan prevoz kopnenim putem.

U Cene Nije Uključeno:

Međunarodni letovi, višak prtljaga, piće, viza (USD 50) i dozvole za unošenje oružja (USD 20). Vize i dozvole za unošenje oružja se izdaju i naplaćuju direktno na aerodromu u Ulan Batoru. Iznajmljivanje lovačkog karabina (7 mm Rem. Mag) €100 jednokratno, municija, doplata kada lovi samo jedan lovac €350, pratilac-nelovac €290 dnevno.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search