Nepal – Tar i blu šip

olumn_U Nepalu se lovi na Himalajima, na visinama od 4.500 do 5.000 metara. Posle dugog niza godina, danas je ponovo moguće loviti u ovoj prelepoj zemlji, poznatoj kao „krov sveta”. S obzirom da [...]