Nepal – Tar i blu šip

 In Nepal

oktobar – novembar, mart

U Nepalu se lovi na Himalajima, na visinama od 4.500 do 5.000 metara. Posle dugog niza godina, danas je ponovo moguće loviti u ovoj prelepoj zemlji, poznatoj kao „krov sveta”.
S obzirom da se lovi na visinama do kojih se može stići samo peške, i to posle nekoliko dana hodanja, sve programe organizujemo uz prevoz helikopterom koji prevozi lovce do baznog kampa, odakle se nastavlja peške.
Smeštaj je u šatorima, bez wc-a, a hrana se sastoji od lokalne kuhinje.

Cene

17/15 dana lova, Tar i Blu šip, 1×1 $18.900
17/15 dana lova, Tar i Blu šip, 2×1 $16.900
Dozvole i licence $5.000
14 dana lova samo na Tara $14.500
Dozvole i licence $2.500
14 dana lova samo na Blu šipa $16.900
Dozvole i licence $3.000

U Cene Je Uključeno:

Svi transferi od/do aerodroma Katmandu, kompletan pansion u kampu pod šatorima, usluge prevodioca koji govori engleski i lovočuvara, dozvole za lov i licence za divljač koja je uključena u program.

U Cene Nije Uključeno:

Internacionalne avio karte, hoteli pre i posle lova, ulazne vize i dozvole za unošenje oružja, transfer helikopterom do kampa ($9.000 u oba pravca), taksa lokalnoj opštini za Tara $1.500 i za Blu šipa $1.500 (plaćaju se ako je trofej odstreljen ili izgubljen), dozvola od vlade, napojnice, piće i ostalo lične prirode.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search