Nepal – Tar i blu šip

oktobar – novembar, mart

U Nepalu se lovi na Himalajima, na visinama od 4.500 do 5.000 metara. Posle dugog niza godina, danas je ponovo moguće loviti u ovoj prelepoj zemlji, poznatoj kao „krov sveta”.
S obzirom da se lovi na visinama do kojih se može stići samo peške, i to posle nekoliko dana hodanja, sve programe organizujemo uz prevoz helikopterom koji prevozi lovce do baznog kampa, odakle se nastavlja peške.
Smeštaj je u šatorima, bez wc-a, a hrana se sastoji od lokalne kuhinje.

Cene

17/15 dana lova, Tar i Blu šip, 1×1 $18.900
17/15 dana lova, Tar i Blu šip, 2×1 $16.900
Dozvole i licence $5.000
14 dana lova samo na Tara $14.500
Dozvole i licence $2.500
14 dana lova samo na Blu šipa $16.900
Dozvole i licence $3.000

U Cene Je Uključeno:

Svi transferi od/do aerodroma Katmandu, kompletan pansion u kampu pod šatorima, usluge prevodioca koji govori engleski i lovočuvara, dozvole za lov i licence za divljač koja je uključena u program.

U Cene Nije Uključeno:

Internacionalne avio karte, hoteli pre i posle lova, ulazne vize i dozvole za unošenje oružja, transfer helikopterom do kampa ($9.000 u oba pravca), taksa lokalnoj opštini za Tara $1.500 i za Blu šipa $1.500 (plaćaju se ako je trofej odstreljen ili izgubljen), dozvola od vlade, napojnice, piće i ostalo lične prirode.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.