Pakistan – Visoki lov

tPakistan je zemlja sa mnogo interesantnih životinjskih vrsta koje mogu da se love samo tamo, kao što su markhor, razne vrste urial-a, sind i himalajski kozorog. Lovi se na niskim planinama na [...]