Pakistan – Visoki lov

novembar – mart

Pakistan je zemlja sa mnogo interesantnih životinjskih vrsta koje mogu da se love samo tamo, kao što su markhor, razne vrste urial-a, sind i himalajski kozorog.
Lovi se na niskim planinama na jugu koje su carstvo uriala i sind kozoroga i na planinama koje su veoma strme i teške za hodanje gde se lovi markhor. Jedina divljač koja se lovi na većim visinama je himalajski kozorog.
Lovi se peške i na konjima, kada je to moguće, tako da je neophodna dobra fizička pripremljenost. Smeštaj je u malim hotelima u mestima blizu zone lova.

Cene

3 dana lova, uključen odstrel himalajskog kozoroga $10.900
3 dana lova, uključen odstrel sind kozoroga $16.900
3 dana lova, uključen odstrel Pendžab urial-a $34.500
3 dana lova, uključen odstrel Blandford urial-a $36.950
3 dana lova, uključen odstrel Afgan urial-a $35.950
3 dana lova, uključen odstrel Blue sheep-a $25.900
7 dana lova, uključen odstrel Sulejman markhor-a Po zahtevu
7 dana lova, uključen odstrel Kašmir markhor-a Po zahtevu
12 dana lova, uključen odstrel Astor markhor-a Po zahtevu

U cene je uključeno:

Svi transferi od/do aerodroma u Islamabadu ili bliže zoni lova, kompletan pansion u najboljim hotelima blizu zone lova ili lovačkom kampu, svi prevozi terenskim vozilom ili konjima-kada je to moguće, pratnja prevodioca na engleski i jednog lokalnog lovočuvara.

U cene nije uključeno:

Internacionalni i nacionalni avio letovi, hoteli pre i posle lova, ulazna viza, dozvola za unos oružja US$ 350 – po pušci, lokalna dozvola za lov US$ 350 (za sve vrste kozoroga), lokalna dozvola za lov US$ 450 (za sve vrste ovaca osim Pendžab uriala), lokalna dozvola za lov za Pendžab uriala US$ 900, lokalna dozvola za lov US$ 500 (za sve vrste Markhora), veterinarski certifikat US$ 350 (za sve vrste kozoroga), veterinarski certifikat US$ 450 (za sve vrste ovaca i uriala), veterinarski certifikat US$ 550 (za sve vrste Markhora). Dozvola za izvoz za CITES Appendix III životinje $ 350, dozvola za izvoz za CITES Appendix II životinje $ 450, dozvola za izvoz za CITES Appendix I životinje $ 550. Priprema trofeja: $ 250 za kozoroge, $ 350 za urijale, $ 450 za markore. Napojnice, piće i lični troškovi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.