Pakistan – Visoki lov

 In Pakistan

novembar – mart

Pakistan je zemlja sa mnogo interesantnih životinjskih vrsta koje mogu da se love samo tamo, kao što su markhor, razne vrste urial-a, sind i himalajski kozorog.
Lovi se na niskim planinama na jugu koje su carstvo uriala i sind kozoroga i na planinama koje su veoma strme i teške za hodanje gde se lovi markhor. Jedina divljač koja se lovi na većim visinama je himalajski kozorog.
Lovi se peške i na konjima, kada je to moguće, tako da je neophodna dobra fizička pripremljenost. Smeštaj je u malim hotelima u mestima blizu zone lova.

Cene

3 dana lova, uključen odstrel himalajskog kozoroga $10.900
3 dana lova, uključen odstrel sind kozoroga $16.900
3 dana lova, uključen odstrel Pendžab urial-a $34.500
3 dana lova, uključen odstrel Blandford urial-a $36.950
3 dana lova, uključen odstrel Afgan urial-a $35.950
3 dana lova, uključen odstrel Blue sheep-a $25.900
7 dana lova, uključen odstrel Sulejman markhor-a Po zahtevu
7 dana lova, uključen odstrel Kašmir markhor-a Po zahtevu
12 dana lova, uključen odstrel Astor markhor-a Po zahtevu

U cene je uključeno:

Svi transferi od/do aerodroma u Islamabadu ili bliže zoni lova, kompletan pansion u najboljim hotelima blizu zone lova ili lovačkom kampu, svi prevozi terenskim vozilom ili konjima-kada je to moguće, pratnja prevodioca na engleski i jednog lokalnog lovočuvara.

U cene nije uključeno:

Internacionalni i nacionalni avio letovi, hoteli pre i posle lova, ulazna viza, dozvola za unos oružja US$ 350 – po pušci, lokalna dozvola za lov US$ 350 (za sve vrste kozoroga), lokalna dozvola za lov US$ 450 (za sve vrste ovaca osim Pendžab uriala), lokalna dozvola za lov za Pendžab uriala US$ 900, lokalna dozvola za lov US$ 500 (za sve vrste Markhora), veterinarski certifikat US$ 350 (za sve vrste kozoroga), veterinarski certifikat US$ 450 (za sve vrste ovaca i uriala), veterinarski certifikat US$ 550 (za sve vrste Markhora). Dozvola za izvoz za CITES Appendix III životinje $ 350, dozvola za izvoz za CITES Appendix II životinje $ 450, dozvola za izvoz za CITES Appendix I životinje $ 550. Priprema trofeja: $ 250 za kozoroge, $ 350 za urijale, $ 450 za markore. Napojnice, piće i lični troškovi.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search