Rusija – Magadan snežni muflon

Avgust – Oktobar

Sibirski snežni muflon nastanjuje planine na severu Sibira, od Urala do Kamčatke. Postoji 5 ili 7 vrsta, u zavisnosti da li je klasifikacija naučna ili na osnovu klasifikacije promovisane od strane Safari Club International. Ovi veliki mufloni su veoma slični jedni drugima, sa malim varijacijama u boji krzna, veličini tela i veličini rogova. U velikom sibirskom regionu, prema Ohotskom moru, postoje dve vrste, Ohotski muflon i Magadanski muflon.
Oštra klima, sa temperaturama koje silaze do -30°C u toku 3 – 4 meseca godišnje, uzrokuje nisku gustinu populacije, tako da se lov uglavnom sastoji od beskrajnih uspona radi iznalaženja životinja. Kada se životinje lokalizuju, lovac pokušava približavanje na razdaljinu adekvatnu za pucanje, zadatak koji je veoma otežan na kompletno otvorenom terenu.
Smeštaj je predvidjen u šatorima i lovci moraju poneti svoje vreće za spavanje. Do lovišta se može doći jedino helikopterom, što dodatno komplikuje ovaj lov, pošto vremenski uslovi često ne dozvoljavaju let.

Cene

9/7 dana lova, uključujući jednog Magadanskog (Kolima) muflona $25.900
9/7 dana lova, uključujući jednog Ohotskog muflona $23.900
16/14 dana lova, uključujući jednog Magadan i jednog Ohotsk muflona $47.900
Odstrelna taksa za medveda u proleće $13.500

Cene uključuju:

Transport helikopterom od Magadana do lovišta i nazad, organizaciju lovačkog kampa sa šatorima bez kupatila, usluge profesionalnog lokalnog vodiča, prvi tretman trofeja, poziv za vizu, dokumentaciju za uvoz oružja.

Cene ne uključuju:

Letove do Magadana, hotele pre i posle lova, rusku vizu, takse za uvoz oružja, veterinarske sertifikate, napojnice, pića i lične troškove.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.