Rusija – Maral Bajkal

 In Rusija

Septembar – Oktobar

Lov na marala, na velikog sibirskog jelena, se organizuje u periodu rike, obično od 20. – 30. septembra. Lovi se peške i konjima, približavajući se maralima u rici, ili vabeći marale sa specijalnim vabilicama napravljenim od kore drveta. Lokalni vodiči su specijalizovani za ovu vrstu vabljenja, i obično vabe u ranim jutarnjim satima ili predveče. Normalno je čuti bar tri grla po izlasku i u toku nedelje je moguće izabrati dobar trofej.
U toku lova na marala, smeštaj je predvidjen u lovačkim kućama bez kupatila, ili u zaklonima koje koriste profesionalni lovci.
U toku sezone lova snegovi i kiše su česta pojava tako da je od fondamentalnog značaja imati sa sobom vodootpornu odeću i, kao i u svim teškim ruskim lovovima, vreću za spavanje. U sibiru je takodje bitno imati visoke vodootporne čizme, pošt ose često prelazi preko potoka i manjih reka.

Cene

9/7 dana lova uključujući odstrel marala €6.990
Sibirski srndać €1.500

Cene Uključuju:

Organizaciju lova sa lokalnim vodičima, prevodioca na engleski jezik po grupi, smeštaj i pun pansion u lovačkim kućama bez kupatila, transport terenskim vozilom i konjima u toku lova, lovne dozvole, prvi tretman trofeja, odstrelnu taksu za marala sibirske podvrste Izjubr.

Cene Ne Uključuju:

Letove, transport od/do aerodroma u Irkutsku i kampa (€350 po grupi), vize, dozvole za uvoz oružja, hotele ppre i posle lova, napojnice, pića i lične troškove.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search