Austrija – Divlje svinje u pogonu

Lovište se nalazi na oko 120 km južno od Beča, na granici sa Madjarskom. Sastoji se od dva ogradjena lovišta, idealna za lov pogonom za grupe od 3 - 6 lovaca. Ovo je jedno od retkih lovišta na [...]

Austrija – Visoka divljač

n_Lovište se nalazi na pola puta izmedju Beča i Salzburga, na oko 2 sata kolima od aerodroma u Beču. Ovo prelepo lovište pokriva teritorio od oko 14.000 hektara, sa srednjevekovnom lovačkom kućom [...]

Azerbejdžan – Dagestanski tur

U zoni Azerskog Kavkaza živi oko 12.000 primeraka Dagestanskog Tura, najkrupnije podvrste od svih Kavkaskih Turova. U tim predelima takođe živi i kavkaska divokoza. Tur se lovi između 2.500 i [...]

Engleska – Jeleni

n_U Engleskoj je moguće odstreliti veoma cenjene egzotične trofeje, a takodje ima optimalnu populaciju domaćih jelena i srndaća. Lovišta se nalaze u centralnoj Engleskoj, lako dostupna sa [...]

Engleska – Paketi

n_Engleska nudi retke, ekzotične trofeje uz izvanrednu autohtonu populaciju jelena i srneće divljači. Lovišta se nalaze u centralnom delu zemlje, i jednostavno je stići do njih sa londonskih [...]

Estonija – Los

cLos je najcenjenija divljač u Estoniji od davnina. Losovi od preko pola tone težine su odstreljeni na ovim teritorijama. Svake godine izlovi se oko jedna trećina ukupne populacije losa, ali [...]

Estonija – Ris

column_Lov na risa, čija se populacija ocenjuje na oko 800 jedinki u Estoniji, se organizuje zimi, na tragu, ili, kada se pronadje svež trag, sa specijalno dresiranim psima, koji prate risa dok [...]

Evropska Rusija – Maral Moskva

Lovište koje predstavljamo za lov na marala je lovni rezervat u blizini Moskve (120 km). Radi se o ogradjenom lovištu, gde su marali naseljeni direktno sa Altaja. Postoji mogućnost odstrela veoma [...]

Evropska Rusija – Tetreb

_Tetreb se smatra jednom od najstarijih ptica na svetu. Radi se o velikoj šumskoj jarebici. Ova ptice je skoro nestala iz većine evropskih zemalja, ali je i dalje veoma brojna u Rusiji. Lov na [...]

Evropska Rusija – Tur Kavkaz

lumn_Lovište u kojem se ovaj lov organizuje se nalazi na južnoj strani Velikog Kavkaza. Lov počinje iz grada Vladikavkaz, a smeštaj je predvidjen u planinskim zaklonima i sa tipičnom ruskom [...]

Grčka – Kri Kri kozorog

vcinnerLov na Kri Kri kozoroga je dozvoljen na različitim Grčkim ostrvima na kojima je, pre više godina, Ministarstvo šumarstva naselilo mali broj životinja iz Nacionalnog parka Thermesos, ma [...]

Grenland – Irvas

Populacija irvasa na južnom delu Grenlanda je previše visoka već duže vreme, nudeći odlične lovne mogućnosti i veoma dobar kvalitet trofeja. Već od početka avgusta rogovi su potpuno razvijeni i [...]

Grenland – Mošusno goveče

Mošusno goveče se uglavnom lovi u blizini obale, da bi izbegle poteškoće u prenošenju trofeja do čamca. Umesto lova u jenom lovištu, lovci menjaju mesta u zavisnosti od lokacije životinja. Veoma [...]

Hrvatska – Divlje svinje na čekanje

višthe Česma pokriva površinu od 12.000 hektara šuma slavonskog hrasta koje nastanjuju divlje svinje, jeleni i srneća divljač. Udobna lovačka kuća je locirana u sredini lovišta i može da primi do [...]

Hrvatska – Divokoze

Lovno područje Biokova se nalazi u neposrednoj blizini Jadranskog mora, nedaleko od Splita. Lovište obuhvata planinu Biokovo gde na oko 1.700 m nadmorske visine živi značajna populacija balkanske [...]

Hrvatska – Jeleni

tHrvatska je jedna od balkanskih država sa dugom lovačkom tradicijom koja potiče iz Austro-ugarske carevine, poznata i cenjena širom sveta zbog obilja divljači. Lovište Belje obuhvata aluvijalne [...]

Hrvatska – Medvedi

innerMedvedi se love u divljini planina koje se nalaze u centralnom delu Hrvatske, između Bosne i Slovenije. Lovi se sa fiksnih čeka na mrciništima. Medved se čeka tokom noći kada je pun mesec i [...]

Hrvatska – Mufloni

column_Poluostrvo Pelješac se nalazi između Splita i Dubrovnika. Radi se o kopnenom jeziku dugom oko 70 i širokom oko 20 km, sa niskim karstnim planinama od 400-1.100 m nadmorske visine obraslim [...]

Island – Irvasi

olumn_Na Islandu postoji populacija od oko 3500 divljih irvasa koji su pretežno skoncentrisani na severo istoku ostrva, na jednoj velikoj visoravni neposredno ispod ledenog glečera Vatnajokul. [...]

Letonija – Evropski los

cNudimo Vam lov na evropskog losa koji obično traje mesec dana, od polovine septembra do polovine oktobra. Lov se odvija privlačenjem losovima u rici ili dočekom na čistinama gde izlaze radi [...]

Madjarska – Srndaći

n_Lovišta koja nudimo u Mađarskoj se nalaze južno i istočno od Budimpešte i smatraju se najboljim u Evropi za ovu vrstu lova. Možemo garantovati odstrel raznih zlatnih medalja za tri dana lova, [...]

Makedonija – Divokoze

umn_U okolini Skoplja postoji nekoliko planina visine 2.500-3.000 m – Nacionalni park Karadžica i planina Šara. Tu živi oko 3.500 komada divokoza, podvrste balkanska divokoza. Na početku kanjona [...]

Makedonija – Visoki lov

še lovište je locirano na oko 100 km južno od Skoplja. Lovište pokriva površinu od oko 7.000 hektara od kojih je 2.500 ogradjeno i koje nudi luksuznu lovačku kuću sa osam soba i kupatilima. Teren [...]

Makedonija – Vukovi

tOrganizujemo lov na vukove hajkom u trajanju od 3 dana sa mogućnošću odstrela nekoliko vukova. Organizujemo tri dana hajke na vukove, i to jedan dan sa 40-50 hajkača - lokalnih lovaca (takođe [...]

Poljska – Evropski bizon

tPoljska je jedna od veoma malog broja zemalja u Evropi sa priprodnom populacijom evropskog bizona. Bizoni se kreću u krdima koja se sastoje od ženki, mladih i manjih mužjaka, dok se odrasli [...]

Poljska – Srndaći

tPoljska ima veoma veliku gustinu populacije srneće divljači na teritoriji cele zemlje, ali se lov uglavnom organizuje na orìtvorenim obradivim površinama. Iako je brojnost divljači velika, [...]

Rumunija – Karpatska divokoza

Lovi se peške po planini, na visinama od 1.600–2.500 m. U nekim slučajevima lov se može organizovati na nižim visinama, od 1.200-1.400 m, na stenama obraslim vegetacijom. Generalno, u Rumuniji [...]

Rusija – Kavkaz Tur

lumn_Lovište u kojem se ovaj lov organizuje se nalazi na južnoj strani Velikog Kavkaza. Lov počinje iz grada Vladikavkaz, a smeštaj je predvidjen u planinskim zaklonima i sa tipičnom ruskom [...]

Slovenija – Divokoza i srndać

olumn_Slovenija je mala zemlja na obroncima Alpa sa najvišim vrhom Triglavom od 2.864 m i ima veoma mnogo divokoza. Teren je veoma težak, lovi se peške i zahteva solidnu fizičku pripremljenost. [...]

Španija – Balearski Bok

tBalearski Bok je nova lovna vrsta na Balearskim ostrvima, preciynije na ostrvu Palma de Majorka. Priynata je kao lovna vrsta u 2007. godina. Lovišta u kojima se je moguće naći čistu vrstu je [...]

Španija – Kozorozi

tKozorozi sa španskih planina su najcenjenija divljač na Iberijskom poluostrvu. Zvanično su priznate četiri različite podvrste španskog kozoroga: Gredos, Beceite, Siera Nevada i Ronda, koji se [...]

Španija – Srndaći

cU Španiji postoji dve zvanično priznate podvrste srndaća: Evropski srndać koji nastanjije severni deo Španije i skoro polovinu Iberijskog poluostrva, i takozvani Moreko srndać, koji je [...]

Srbija – 25 srndaća

extVojvodina je najbolja zona za lov srndaća u Evropi. Na severu od Dunava su pretežno ravničarski tereni sa poljoprivrednim obrađenim zemljište, dok se južno od Dunava nalaze uglavnom brdoviti [...]

Srbija – Divlje svinje u hajci

tOrganizujemo lov na divlje svinje pogonom u šuskim lovištima Plavna/Kamarište i Karakuša. Oba lovišta se nalaze u vojvodjanskoj ravnici duž reke Dunav, prekrivena hrastovom šumom i opremljena za [...]

Srbija – Divokoze

column_U Srbiji postoje dve dobre zone za lov na divokoze, pra u kanjonu Dunava, u Naciionalnom parku Djerdap, a druga u kanjonima reke Zlot. Obe zone su veoma dobre za ovaj tip lova, pošto [...]

Srbija – Jelen u rici

mo našim lovcima ovaj lov na jelena u rici u novom lovištu, u Nacionalnom parku Fruška Gora, na domak Novog Sada. Teritorija lovišta su niske planine prekrivene hrastovom i lipovom šumom, sa [...]

Srbija – Selektivni srndaći

dna od najbrojnijih populacija srneće divljači u Evropi nalayi se u Srbiji. Ova vrsta naseljava beskrajne ravnice severno od Dunava u Vojvodini, živeći na njivama ili u malim šumama ina obradivim [...]

Srbija – Srndaći po paušalnoj ceni

column_Vojvodina je najbolje mesto u Evropi za lov na srneću divljač. Severno od Dunava teritorija se sastoji većinom od obradivih površina, dok se južno nalaze šume isprekidane njivama. Lovi se [...]

Srbija – Trofejni srndaći

column_Vojvodina spade medju najbolje zone u Evropi za lov na srneću diljač. Severno od Dunava teritorija se sastoji većinom od obradivih površina, dok se južno nalaze šume isprekidane njivama. [...]

Turska – Bezoar kozorog

Turska je jedna od najboljih zemalja za lov Bezoar kozoroga. Bezoar kozorog se lovi u dvanaest različitih oblasti, u Antaliji-oblast zapadnog mediterana, na planinama Taurus koje se protežu do [...]

Turska – Lov na divlje svinje

rska, većinom muslimanska zemlja, gde lokalni lovci ne love divlje svinje jer se smatraju “nečistim” životinjama, je neverovatna i po broju divljači i po kvalitetu trofeja. Brojnost je najveća u [...]