Azerbejdžan – Dagestanski tur

U zoni Azerskog Kavkaza živi oko 12.000 primeraka Dagestanskog Tura, najkrupnije podvrste od svih Kavkaskih Turova. U tim predelima takođe živi i kavkaska divokoza. Tur se lovi između 2.500 i [...]