Azerbejdžan – Dagestanski tur

 In Azerbejdžan

Jul – oktobar

U zoni Azerskog Kavkaza živi oko 12.000 primeraka Dagestanskog Tura, najkrupnije podvrste od svih Kavkaskih Turova. U tim predelima takođe živi i kavkaska divokoza.
Tur se lovi između 2.500 i 4.000 m nadmorske visine. Polazi se iz lovačke kuće i ostaje se u planini, konačeći u vrećama za spavanje tokom 2/3 dana. Lovi se pretraživanjem sa mogućnošću biranja jakih trofeja. Ovaj lov je veoma naporan i zahteva dobru telesnu pripremljenost.

Cene

7/5 dana lova 2 ili više lovaca, sa odstrelom jednog Dagestanskog Tura €7.900
Odstrel drugog Tura €3.000
Odstrel divokoze €2.800

U Cene Je Uključeno:

Prevoz od Bakua do lovišta i nazad, organizacija lova sa smeštajem i ishranom pod šatorima, azerbejdžanska dozvola za lov, licenca za odstrel jednog Tura, pratnja lokalnih lovočuvara.

U Cene Nije Uključeno:

Avio karta do Bakua, dozvola za unošenje oružja €520, viza €50, iznajmljivanje puške €100 za čitavo trajanje lova, napojnice, piće i ostalo lične prirode.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search