Engleska – Paketi

Septembar – Decembar

Engleska nudi retke, ekzotične trofeje uz izvanrednu autohtonu populaciju jelena i srneće divljači. Lovišta se nalaze u centralnom delu zemlje, i jednostavno je stići do njih sa londonskih aerodroma, gde će lovce sačekati profesionalni vodič.Smeštaj je predvidjen u mali hotelima u blizini lovišta. S obzirom na veoma komplikovanu procedure uvoza oružja, lovci će koristiti pušku profesionalnog vodiča u toku lova. Potrebno je platiti za korišćenu municiju.

PAKET MUNTJAC & KINESKI VODENI JELEN

6 izlazaka, 3 noći boravka, 1 kineski vodeni jelen u medalji, 1 Muntjak u medalji

£ 2.750

PAKET SRNDAĆI

6 izlazaka, 4 noći boravka, 3 srndaća bez ograničenja

£ 3.000

U Cene Je Uključeno:

Asistencija na aerodromu po dolasku (Hitrov ili Gatvik), transfer od/do aerodrome, iznajmljivanje oružja i municija, doručak i večera, prvi tretman trofeja, organizacija i transport u toku lova.

U Cene Nije Uključeno:

Letovi do Londona, odstrelne takse za dodatne životinje, priprema i slanje trofeja, napojnice, pića i lični troškovi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.