Evropska Rusija – Maral Moskva

Lovište koje predstavljamo za lov na marala je lovni rezervat u blizini Moskve (120 km). Radi se o ogradjenom lovištu, gde su marali naseljeni direktno sa Altaja. Postoji mogućnost odstrela veoma [...]

Evropska Rusija – Tetreb

_Tetreb se smatra jednom od najstarijih ptica na svetu. Radi se o velikoj šumskoj jarebici. Ova ptice je skoro nestala iz većine evropskih zemalja, ali je i dalje veoma brojna u Rusiji. Lov na [...]

Evropska Rusija – Tur Kavkaz

lumn_Lovište u kojem se ovaj lov organizuje se nalazi na južnoj strani Velikog Kavkaza. Lov počinje iz grada Vladikavkaz, a smeštaj je predvidjen u planinskim zaklonima i sa tipičnom ruskom [...]

Rusija – Kavkaz Tur

lumn_Lovište u kojem se ovaj lov organizuje se nalazi na južnoj strani Velikog Kavkaza. Lov počinje iz grada Vladikavkaz, a smeštaj je predvidjen u planinskim zaklonima i sa tipičnom ruskom [...]