Evropska Rusija – Tetreb

 In Evropska Rusija

20. april – 10. maj

Tetreb se smatra jednom od najstarijih ptica na svetu. Radi se o velikoj šumskoj jarebici. Ova ptice je skoro nestala iz većine evropskih zemalja, ali je i dalje veoma brojna u Rusiji. Lov na tetreba se tradicionalno organizuje u proleće i veoma je uzbudljiv. Tetreb se lovi u rano jutro i u suton. Lovac se približava životinji, koja peva na grani drveta. Dok peva, tetreb postaje gluv, što lovcu daje mogućnost pucnja. Ovaj lov se organizuje za grupe od 3 – 4 lovca. Po dolasku u Moskvu, transfer do Kirova je trasibirskom železnicom, koja prolazi Rusijom od zapada prema istoku.

Cene:
7/5 dana lova, 3×3 uključujući 1 tetreba i jednog malog tetreba €2.900
Suplement za jednog lovca €300
Pratilac €600
Povraćaj u slučaju da nema mogućnosti na tetreba €200
Povraćaj u slučaju da nema mogućnosti na malog tetreba €150
Dodatne odstrelne takse:
* potrebno je unapred rezervisati
Dodatni tetreb €300
Dodatni mali tetreb €200
Šljuka €30

U Cene Je Uključeno:

Poziv, dozvola za oružje, veterinarski sertifikat, susret na aerodromu, svi transporti u lovištu u toku lova, smeštaj i pun pansion u trajanju lova, usluge profesionalnog vodiča, usluge svih potrebnih zaposlenih i jednog prevodioca za grupu (na engleski ili nemački), prvi tretman trofeja.

U Cene Je Uključeno:

Letovi od/do Moskve, voz od/do Kirova, hotel i obroci pre i posle lova u Moskvi i Kirovu, troškovi dodatnog prtljaga, turistički program, dodatni dani lova, pratilac, usluge taksidermiste u Moskvi, slanje trofeja, napojnice, pića i lični troškovi.

Dodatni troškovi:

€150 Paket sa formalnostima: Pozivno pismo, uvoz/izvoz oružja, lovna dozvola, medjunarodni veterinarski sertifikat, susret sa lvcima u Moskvi, transport u Moskvi, usluge prevodioca u Moskvi.

Voz Moskva – Kirov – Moskva :
€250 2 klasa *
€350 1 klasa *

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search