Grenland – Irvas

Populacija irvasa na južnom delu Grenlanda je previše visoka već duže vreme, nudeći odlične lovne mogućnosti i veoma dobar kvalitet trofeja. Već od početka avgusta rogovi su potpuno razvijeni i [...]

Grenland – Mošusno goveče

Mošusno goveče se uglavnom lovi u blizini obale, da bi izbegle poteškoće u prenošenju trofeja do čamca. Umesto lova u jenom lovištu, lovci menjaju mesta u zavisnosti od lokacije životinja. Veoma [...]