Hrvatska – Divlje svinje na čekanje

višthe Česma pokriva površinu od 12.000 hektara šuma slavonskog hrasta koje nastanjuju divlje svinje, jeleni i srneća divljač. Udobna lovačka kuća je locirana u sredini lovišta i može da primi do [...]

Hrvatska – Divokoze

Lovno područje Biokova se nalazi u neposrednoj blizini Jadranskog mora, nedaleko od Splita. Lovište obuhvata planinu Biokovo gde na oko 1.700 m nadmorske visine živi značajna populacija balkanske [...]

Hrvatska – Jeleni

tHrvatska je jedna od balkanskih država sa dugom lovačkom tradicijom koja potiče iz Austro-ugarske carevine, poznata i cenjena širom sveta zbog obilja divljači. Lovište Belje obuhvata aluvijalne [...]

Hrvatska – Medvedi

innerMedvedi se love u divljini planina koje se nalaze u centralnom delu Hrvatske, između Bosne i Slovenije. Lovi se sa fiksnih čeka na mrciništima. Medved se čeka tokom noći kada je pun mesec i [...]

Hrvatska – Mufloni

column_Poluostrvo Pelješac se nalazi između Splita i Dubrovnika. Radi se o kopnenom jeziku dugom oko 70 i širokom oko 20 km, sa niskim karstnim planinama od 400-1.100 m nadmorske visine obraslim [...]