Hrvatska – Jeleni

 In Hrvatska

april – oktobar

Hrvatska je jedna od balkanskih država sa dugom lovačkom tradicijom koja potiče iz Austro-ugarske carevine, poznata i cenjena širom sveta zbog obilja divljači. Lovište Belje obuhvata aluvijalne šume duž obala Drave i Dunava i izuzetno je bogata jelenskom divljači i divljim svinjama, po čemu je poznata još od vremena franca Ferdinanda. Kvalitet trofeja je veoma visok i moguć je odstrel visoko trofejnih grla.

Cene:
5/4 dana lova €1.900
Odstrelne takse za jelene:
do 139,99 poena CIC €480
140 – 149,99 poena CIC €720
150 – 159,99 poena CIC €960
160 – 164,99 poena CIC €1.128
165 – 169,99 poena CIC €1.380
170 poena CIC €1.620 + €84 svaki poen preko 170
180 poena CIC €2.400 + €132 svaki poen preko 180
190 poena CIC €3.720 + €228 svaki poen preko 190
200 poena CIC €5.940 + €300 svaki poen preko 200
210 poena CIC €10.560 + €564 svaki poen preko 210
220 poena CIC €16.080 + €960 svaki poen preko 220
230 poena CIC €25.680 + €1.284 svaki poen preko 230
240 poena CIC i preko €38.520 + €1.620 svaki poen preko 240
Odstrelne takse za divlje svinje:
Veprovi do 80 poena CIC €240
Krmače i nazimad do 60kg €50
Krmače i nazimad preko 60kg €85
80,00 poena CIC €325 + €24 svaki poen preko 80,00
90,00 poena CIC €564 + €36 svaki poen preko 90,00
100,00 poena CIC €888 + €40 svaki poen preko 100,00
110,00 poena CIC €1.440 + €84 svaki poen preko 110,00
115,00 poena CIC €1.848 + €96 svaki poen preko115,00
120,00 poena CIC €2.328 + €132 svaki poen preko 120,00
125,00 poena CIC €3.000 + €192 svaki poen preko 125,00
130,00 poena CIC i preko €3.960 + €408 svaki poen preko 130,00

U Cene Je Uključeno:

4 dana organizacije lova u pratnji lokalnih lovočuvara, korišćenje terenskog vozila u toku lova, smeštaj na bazi kompletnog pansiona u lovačkoj kući, prva obrada trofeja.

U Cene Nije Uključeno:

Profesionalni vodič (€80 dnevno), prevodilac (€80 dnevno), hrvatska dozvola za lov (€60), odstrelne takse, IVA 23%, osiguranje Global Rescue, napojnice, piće i ostalo lične prirode.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search