Hrvatska – Veliki pogoni na divlje svinje

 In Hrvatska

Tokom cele godine

Lovi se u privatnom lovištu „Česma“ udaljena oko 40 minuta kolima od Zagreba. Lovište je veličine 8.000 ha, od kojih je 650 ha ograđeno. U središtu se nalazi veoma lepa lovačka kuća sa 20 kreveta u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama. Koncentracija divljih svinja je veoma visoka. Hvatamo velike veprove izvan ograđenog dela i puštamo ih u dve ograde od 80 ha, gde organiyujemo pogon samo na velike veprove!! Organizujemo 3-4 pogona dnevno. Puca se sa visokoh ceka, kako bi se izbegli svi rizici koje nosi ova vrsta lova. Svako lovac ima svog ličnog asistenta koji određuje koje se životinje pucaju. Kvalitet veprova je izvanredan, tako da se veoma lako može odstreliti zlatna medalja. Najveći trofej odstreljen prošle godine je imao zube dužine 33 cm.

Cene

3/2 dana lova pogonom, 2-5 lovaca €1.900
Odstrel vepra sa kljovama od 18 do 20 cm €2.000
Odstrel vepra sa kljovama preko 20 cm, bez ogranicenja €2.600

U Cene Je Uključeno:

Asistencija pri dolasku/odlasku na aerodromu Zagreb i transfer u lovište, smeštaj na bazi 3 puna pansiona u lovačkoj kući, 2 dana organizacije lova pogonom sa pogoničima i asistentima, svi transferi u lovištu, odstrelne takse po programu, prva obrada trofeja.

U Cene Nije Uključeno:

Letovi do Zagreba, profesionalni vodič (60 €dnevno), dozvola za lov 120 €, napojnice (preporučujemo €150/200 po lovcu za personal i pogoniče), piće i ostalo lične prirode.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search