Makedonija – Divokoze

umn_U okolini Skoplja postoji nekoliko planina visine 2.500-3.000 m – Nacionalni park Karadžica i planina Šara. Tu živi oko 3.500 komada divokoza, podvrste balkanska divokoza. Na početku kanjona [...]

Makedonija – Visoki lov

še lovište je locirano na oko 100 km južno od Skoplja. Lovište pokriva površinu od oko 7.000 hektara od kojih je 2.500 ogradjeno i koje nudi luksuznu lovačku kuću sa osam soba i kupatilima. Teren [...]

Makedonija – Vukovi

tOrganizujemo lov na vukove hajkom u trajanju od 3 dana sa mogućnošću odstrela nekoliko vukova. Organizujemo tri dana hajke na vukove, i to jedan dan sa 40-50 hajkača - lokalnih lovaca (takođe [...]