Poljska – Evropski bizon

tPoljska je jedna od veoma malog broja zemalja u Evropi sa priprodnom populacijom evropskog bizona. Bizoni se kreću u krdima koja se sastoje od ženki, mladih i manjih mužjaka, dok se odrasli [...]

Poljska – Srndaći

tPoljska ima veoma veliku gustinu populacije srneće divljači na teritoriji cele zemlje, ali se lov uglavnom organizuje na orìtvorenim obradivim površinama. Iako je brojnost divljači velika, [...]