Poljska – Evropski bizon

Novembar – Mart

Poljska je jedna od veoma malog broja zemalja u Evropi sa priprodnom populacijom evropskog bizona. Bizoni se kreću u krdima koja se sastoje od ženki, mladih i manjih mužjaka, dok se odrasli mužjaci, koji su veoma agresivni, retko pridružuju krdu, jedino u toku sezone parenja. Lokalni lovočuvari kontrolišu kretanje krda i znaju u svakom momentu gde se nalaze. Love se uglavnom odrasli mužjaci sa trofeju koji su retko ispod bronzane medalje.
Lovište pokriva površinu od 7.000 hektara. Lovci su smešteni u veoma lepoj kući u šumi, a kuhinja se sastoji od tradicionalnih poljskih jela.
Organizacija lova uključuje tradicionalne lovne ceremonijale kao što je zov trube, obroci i slavlja uz vatru i dodelu trofeja.

Cene:
5/6 dana lova, po osobi €2.000
Odstrelne takse:
Dozvola za lov na bizona €600
Do 129,99 CIC poena (ispod medalje) €4.500
130,00 – 149,00 CIC poena (bronza) €5.600 + €180 poen preko 130
150,00 – 169,99 CIC poena (srebro) €9.150 + €180 poen preko 150
Od 170 CIC poena (zlato) €12.650 + €250 poen preko 170
Ranjen i izgubljen bizon €4.200
Ženka €4.200

U Cene Je Uključeno:

Transporto d/do aerodroma u Varšavi, svi transferi u toku lova, smeštaj i pun pansion u lovačkoj kući, organizacija lova, priprema lovišta, usluge lokalnog lovočuvara, prvi tretman i ocena trofeja, usluge vodiča, poljsko osiguranje.

U Cene Nije Uključeno:

Medjunarodni letovi do Varšave, prevodilac €80 dnevno, PDV 23%, napojnice, pića i lični troškovi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.