Rumunija – Karpatska divokoza

Lovi se peške po planini, na visinama od 1.600–2.500 m. U nekim slučajevima lov se može organizovati na nižim visinama, od 1.200-1.400 m, na stenama obraslim vegetacijom. Generalno, u Rumuniji [...]