Rumunija – Karpatska divokoza

 In Rumunija

15 oktobar – 15 decembar

Lovi se peške po planini, na visinama od 1.600–2.500 m. U nekim slučajevima lov se može organizovati na nižim visinama, od 1.200-1.400 m, na stenama obraslim vegetacijom.
Generalno, u Rumuniji je srednja vrednost odstreljenih trofeja oko 100 poena, podjednaka u svim lovištima, tako da se veoma lako može odstreliti trofej u medalji.
Lovi se peške preko celog dana uz pratnju profesionalnog vodiča tokom celog lova. Da bi se ostvarili dobri rezultati preporučujemo minimum 3 dana lova. Period parenja je od 10 oktobra do 10 novembra, ali može da varira od godine do godine, u zavisnosti od vremenskih prilika.

Cene:
5/3 dana lova, po lovcu €1.600
Turista, dnevno €200
Dodatni dan lova €250
Odstrelne takse:
95 – 99 poena CIC €1.200 + €100 svaki poen preko 95
100 – 104 poena CIC €1.700 + €120 svaki poen preko 100
105 – 109 poena CIC €2.300 + €150 svaki poen preko105
110 CIC poena CIC i više €3.050 + €200 svaki poen preko 110

U Cene Je Uključeno:

Transport od/do aerodroma u Bukureštu do zone lova, svi transporti u toku lova, smeštaj na bazi punog pansiona u lovačkim kućama ili malim hotelima, 3 dana organizacije lova u pratnji lokalnih vodiča, prevodilac, prva obrada trofeja.

U Cene Nije Uključeno:

Internacionalni i nacionalni letovi do Bukurešta, alkoholna pića, ranjena, a nepronađena divljač €1.000, promašaj €125, napojnice i ostalo lične prirode.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search