Rumunija – Karpatska divokoza

15 oktobar – 15 decembar

Lovi se peške po planini, na visinama od 1.600–2.500 m. U nekim slučajevima lov se može organizovati na nižim visinama, od 1.200-1.400 m, na stenama obraslim vegetacijom.
Generalno, u Rumuniji je srednja vrednost odstreljenih trofeja oko 100 poena, podjednaka u svim lovištima, tako da se veoma lako može odstreliti trofej u medalji.
Lovi se peške preko celog dana uz pratnju profesionalnog vodiča tokom celog lova. Da bi se ostvarili dobri rezultati preporučujemo minimum 3 dana lova. Period parenja je od 10 oktobra do 10 novembra, ali može da varira od godine do godine, u zavisnosti od vremenskih prilika.

Cene:
5/3 dana lova, po lovcu€1.600
Turista, dnevno€200
Dodatni dan lova€250
Odstrelne takse:
95 – 99 poena CIC€1.200 + €100 svaki poen preko 95
100 – 104 poena CIC€1.700 + €120 svaki poen preko 100
105 – 109 poena CIC€2.300 + €150 svaki poen preko105
110 CIC poena CIC i više€3.050 + €200 svaki poen preko 110

U Cene Je Uključeno:

Transport od/do aerodroma u Bukureštu do zone lova, svi transporti u toku lova, smeštaj na bazi punog pansiona u lovačkim kućama ili malim hotelima, 3 dana organizacije lova u pratnji lokalnih vodiča, prevodilac, prva obrada trofeja.

U Cene Nije Uključeno:

Internacionalni i nacionalni letovi do Bukurešta, alkoholna pića, ranjena, a nepronađena divljač €1.000, promašaj €125, napojnice i ostalo lične prirode.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.