Srbija – Divokoze

1. septembar – 31. januar

U Srbiji postoje dve dobre zone za lov na divokoze, pra u kanjonu Dunava, u Naciionalnom parku Djerdap, a druga u kanjonima reke Zlot. Obe zone su veoma dobre za ovaj tip lova, pošto postoji mogućnost prilaska vrhu kolima i lova nisbrdo. Smeštaj je predvidjen u malim lovačkom kućama ili lokalnim hotelima u blizini lovišta. Obe zone se nalaze na oko 200 km od Beograda i do njih se stiže posle oko 3 sata vožnje od grada.

Cene

4/3 dana lova€1.600
Karpatska divokoza bez ograničenja€3.900
Balkanska divokoza bez ograničenja€2.900

U Cene Je Uključeno:

Asistencija na aerodromu radi zbrinjavanja carine za oružje, asistencija pri doasku i odlasku na aerodromu u Beogradu, korišćenje terenskog vozila u toku lova, smeštaj i pun pansion u lovačkim kućama ili lokalnim hotelima, usluge lokalnih vodiča, prvi tretman trofeja, srpska lovna dozvola.

U Cene Nije Uključeno:

Letovi, taksa za uvoz oružja koja se plaća direktno na carini u Beogradu, profesionalni vodič ili prevodilac €80 dnevno, napojnice (savetujemo €150 dnevno). Priprema trofeja: lobanja €50, koža ya grudni preparat €100, cela koža €150.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.