Srbija – Selektivni srndaći

April – Jun

Jedna od najbrojnijih populacija srneće divljači u Evropi nalayi se u Srbiji. Ova vrsta naseljava beskrajne ravnice severno od Dunava u Vojvodini, živeći na njivama ili u malim šumama ina obradivim površinama južno od Beograda. Zbog prevelikog broja potrebno je smanjivati ga u nekim delovima i u isto vreme vršiti selekciju medju srndaćima. Nudimo našim lovcima mogućnost da selektivno love srndaće uz striktno pridržavanje instrukcija lovočuvara.

Cene

4/3 dana lova, uključujući 5 selektivnih srndaća (do 250g) €2.570
5/4 dana lova, uključujući 10 selektivnih srndaća (do 250g) €3.900
Dodatni selektivni srndać do 250 gr €250

U Cene Je Uključeno:

Asistencija na carini na aerodromu u Beogradu u dolasku i u odlasku, transport terenskim vozilom u toku boravka (2 lovca po vozilu), odstrelne takse za srndaće po odabranom program, usluge lokalnih vodiča, lovna doyvola, PDV 20%.

U Cene Nije Uključeno:

Letovi do Beograda, usluge profesionalnog vodiča (€60 dnevno), tretman trofeja i merenje €25 po trofeju, koža za grudni preparat €50/trofej, cela koža €100/trofej, napojnice, pića i lični troškovi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.