Srbija – Srndaći u šumi

15 april – 15 maj
prva nedelja avgusta

Južno od Beograda lovišta za srneću divljač su male šume na brdima, koje se smenjuju sa njivama, idelna za lov na trag i na čekanje. Brojnost srndća je u velikom porastu i moguće je odstreliti trofeje dobrog kvaliteta. U ovim lovištima srndaći se i dalje love po fiksnoj ceni, relativno pristupačnoj, što omogućava lov uz ograničen trošak. Lov u sezoni parenja je naročito interesantan, kada se srndaći love na vabilicu i postoji mogućnost odstrela veoma dobrih trofeja. Moguće je odstreliti jednog srndaća dnevno bez poteškoća.
Smeštaj je predvidjen u hotelima druge kategorije u blizini lovišta.

Cene

4/3 dana lova, prvi srndać uključen € 1.170
Dodatni srndać bez ograničenja poena € 490

U cene je uključeno:

Asistencija u dolaku i odlasku na aerodromu u Beogradu, korišćenje vozila u toku boravka (1 terensko vozilo za dva lovca, suplement za jednog lovca € 300), odstrelne takse uključenih srndaća, smeštaj u lokalnim hotelima druge kategorije, usluga lokalnog vodiča i PDV.

U cene nije uključeno:

Letovi od/do Beograda, vodič – prevodilac € 60 dnevno, lovna dozvola € 25, priprema trofeja i merenje € 25/komad, koža za grudni preparat € 50/komad, koža za ceo preparat € 100/komad, napojnice, piće i lični troškovi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.