Srbija – Srndaći u šumi

 In Srbija

15 april – 15 maj
prva nedelja avgusta

Južno od Beograda lovišta za srneću divljač su male šume na brdima, koje se smenjuju sa njivama, idelna za lov na trag i na čekanje. Brojnost srndća je u velikom porastu i moguće je odstreliti trofeje dobrog kvaliteta. U ovim lovištima srndaći se i dalje love po fiksnoj ceni, relativno pristupačnoj, što omogućava lov uz ograničen trošak. Lov u sezoni parenja je naročito interesantan, kada se srndaći love na vabilicu i postoji mogućnost odstrela veoma dobrih trofeja. Moguće je odstreliti jednog srndaća dnevno bez poteškoća.
Smeštaj je predvidjen u hotelima druge kategorije u blizini lovišta.

Cene

4/3 dana lova, prvi srndać uključen € 1.170
Dodatni srndać bez ograničenja poena € 490

U cene je uključeno:

Asistencija u dolaku i odlasku na aerodromu u Beogradu, korišćenje vozila u toku boravka (1 terensko vozilo za dva lovca, suplement za jednog lovca € 300), odstrelne takse uključenih srndaća, smeštaj u lokalnim hotelima druge kategorije, usluga lokalnog vodiča i PDV.

U cene nije uključeno:

Letovi od/do Beograda, vodič – prevodilac € 60 dnevno, lovna dozvola € 25, priprema trofeja i merenje € 25/komad, koža za grudni preparat € 50/komad, koža za ceo preparat € 100/komad, napojnice, piće i lični troškovi.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search