Srbija – Vukovi

 In Srbija

Novembar – Februar

Brojnost vukova u Srbiji se naglo povećava u toku proteklih par godina, stvarajući poteškoće zemljoradnicima i stočarima. Da bi se populacija održala u prihvatljivom broju, organizuju se brojne hajke, ali rezultati u lova u hajci nisu najbolji. Lov sa najvećom verovatnoćom uspeha je na čekanje, sa posebno pripremljenih i grejanih čeka, u toku noći. U proteklih par godina više lovišta se specijalizovalo za ovaj vid lova sa izvanrendin rezultatima! Odabrali smo za vas lovište sa najboljim rezultatima, locirano 200 km južno od Beograda. Lovac čeka u pratnji lokalnog vodiča celu noć, sa krevetom na raspolaganju radi odmora, dok lokalni vodič prati dolazak vukova. U toku dana lovci će biti smešteni u lokalnom hotelu u blizini.

Cene

5/4 noći lova € 1.290
Odstrelna taksa za vuka € 2.500

U cene je uključeno:

Asistencija u dolasku i odlasku na aerodromu u Beogradu, korišćenje vozila u toku boravka, smeštaj u hotelu druge kategorije, usluge lokalnog vodiča i PDV.

U cene nije uključeno:

Letovi od/do Beograda, vodič – prevodilac € 60 dnevno, lovna dozvola € 25, napojnice, pića i lični troškovi.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search