Srbija – Vukovi

Novembar – Februar

Brojnost vukova u Srbiji se naglo povećava u toku proteklih par godina, stvarajući poteškoće zemljoradnicima i stočarima. Da bi se populacija održala u prihvatljivom broju, organizuju se brojne hajke, ali rezultati u lova u hajci nisu najbolji. Lov sa najvećom verovatnoćom uspeha je na čekanje, sa posebno pripremljenih i grejanih čeka, u toku noći. U proteklih par godina više lovišta se specijalizovalo za ovaj vid lova sa izvanrendin rezultatima! Odabrali smo za vas lovište sa najboljim rezultatima, locirano 200 km južno od Beograda. Lovac čeka u pratnji lokalnog vodiča celu noć, sa krevetom na raspolaganju radi odmora, dok lokalni vodič prati dolazak vukova. U toku dana lovci će biti smešteni u lokalnom hotelu u blizini.

Cene

5/4 noći lova€ 1.290
Odstrelna taksa za vuka€ 2.500

U cene je uključeno:

Asistencija u dolasku i odlasku na aerodromu u Beogradu, korišćenje vozila u toku boravka, smeštaj u hotelu druge kategorije, usluge lokalnog vodiča i PDV.

U cene nije uključeno:

Letovi od/do Beograda, vodič – prevodilac € 60 dnevno, lovna dozvola € 25, napojnice, pića i lični troškovi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.