Turska – Bezoar kozorog

Turska je jedna od najboljih zemalja za lov Bezoar kozoroga. Bezoar kozorog se lovi u dvanaest različitih oblasti, u Antaliji-oblast zapadnog mediterana, na planinama Taurus koje se protežu do [...]

Turska – Lov na divlje svinje

rska, većinom muslimanska zemlja, gde lokalni lovci ne love divlje svinje jer se smatraju “nečistim” životinjama, je neverovatna i po broju divljači i po kvalitetu trofeja. Brojnost je najveća u [...]