Poljska – Evropski bizon

 In Poljska

Novembar – Mart

Poljska je jedna od veoma malog broja zemalja u Evropi sa priprodnom populacijom evropskog bizona. Bizoni se kreću u krdima koja se sastoje od ženki, mladih i manjih mužjaka, dok se odrasli mužjaci, koji su veoma agresivni, retko pridružuju krdu, jedino u toku sezone parenja. Lokalni lovočuvari kontrolišu kretanje krda i znaju u svakom momentu gde se nalaze. Love se uglavnom odrasli mužjaci sa trofeju koji su retko ispod bronzane medalje.
Lovište pokriva površinu od 7.000 hektara. Lovci su smešteni u veoma lepoj kući u šumi, a kuhinja se sastoji od tradicionalnih poljskih jela.
Organizacija lova uključuje tradicionalne lovne ceremonijale kao što je zov trube, obroci i slavlja uz vatru i dodelu trofeja.

Cene:
5/6 dana lova, po osobi €2.000
Odstrelne takse:
Dozvola za lov na bizona €600
Do 129,99 CIC poena (ispod medalje) €4.500
130,00 – 149,00 CIC poena (bronza) €5.600 + €180 poen preko 130
150,00 – 169,99 CIC poena (srebro) €9.150 + €180 poen preko 150
Od 170 CIC poena (zlato) €12.650 + €250 poen preko 170
Ranjen i izgubljen bizon €4.200
Ženka €4.200

U Cene Je Uključeno:

Transporto d/do aerodroma u Varšavi, svi transferi u toku lova, smeštaj i pun pansion u lovačkoj kući, organizacija lova, priprema lovišta, usluge lokalnog lovočuvara, prvi tretman i ocena trofeja, usluge vodiča, poljsko osiguranje.

U Cene Nije Uključeno:

Medjunarodni letovi do Varšave, prevodilac €80 dnevno, PDV 23%, napojnice, pića i lični troškovi.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search